Historia

projekt_gos_1_small  W II połowie XIX w. hrabia Edward Raczyński postanowił wykorzystać wodę zeDSC04329 źródeł Zygmunta i Elżbiety i założyć hodowlę ryb łososiowatych.

    Sprowadzony w te strony inż. Michał Girdwoyń wykonał projekt gospodarstwa rybnego na strudze Potok Złoty (ówczesna nazwa rzeki Wiercica). Teren przeznaczony pod gospodarstwo obejmował 22 stawy. Został zlokalizowany w przysiółko Złotego Potoka - Piszczkowie. W 1881 r. pod nadzorem M. Girdwoynia wpuszczono zalęgową partię ryb łososiowatych. Małe stawy o grawitacyjnym przepływie dobrze natlenionej wody i stosunkowo niskiej temperaturze projekt_gos_2_smallsprzyjały rozwojowi hodowli. Założone gospodarstwo było największym w zachodniej Europie.

    Michał Girdwoyń postanowił nadać stawom nazwy związane z osobą naszego wieszcza - Zygmunta Krasińskiego. W ten sposób powstały nazwy stawów m.in.: "Opiniogóra", "Miłość", "Przyszłość", "Pokusa", "Nocy Letniej", "Żalu".